Korzyści i pułapki związane z obsługą informatyczną firm

Korzyści i pułapki związane z obsługą informatyczną firm

Informatyczna obsługa firm czy jest potrzebny outsourcing zabezpieczenia informatycznego?
Jest Ci bezpieczna Osbługa informatyczna firm do usług informatycznych do średnich firm?

Proces obsługi informatycznej firm ma wiele korzyści. Na przykład zmniejsza koszty infrastruktury i personelu. Pozwala również na kontrolę jakości dostarczanych usług. Obsługa IT dla firm może być dostarczana w dowolnym miejscu na świecie, co oznacza, że firma nie musi inwestować w wewnętrzne obiekty lub przestrzeń. Ponadto, jakość dostarczanych usług może być stale monitorowana.

Wady outsourcingu

Outsourcing jest dla firm sposobem na zwiększenie wydajności. Koszty utrzymania biura są zredukowane, a firmy mogą zatrudnić więcej członków zespołu po niższych kosztach. Ponadto, mogą one skupić swoje wysiłki na swoich najsilniejszych umiejętnościach, co skutkuje wyższą produktywnością. Jednak niektórzy ludzie mogą być przeciwni outsourcingowi, ponieważ obawiają się, że mogą stracić pracę.

Outsourcing pozwala firmom na obniżenie kosztów poprzez przekazanie rutynowych zadań wyspecjalizowanym firmom. Dzięki temu firmy mogą skupić się na ważniejszych zadaniach, unikając kłopotów związanych z procesami, które nie leżą w zakresie ich podstawowych kompetencji. Outsourcing jest szczególnie korzystny w przypadku procesów produkcyjnych, które są często proste i dobrze ugruntowane. Dzięki temu firmy mogą skupić swoje zasoby na ważniejszych zadaniach, takich jak zwiększanie doświadczenia klientów oraz opracowywanie nowych produktów i usług.

Outsourcing może również pomóc firmom w ekspansji zagranicznej. Zatrudniając zagraniczną siłę roboczą, firma może uzyskać dostęp do dużego rynku za ułamek kosztów. Dodatkowo, obecność za granicą może zwiększyć zasięg firmy do większej liczby krajów i zwiększyć bazę klientów. Niektóre kraje oferują nawet ulgi podatkowe i zachęty finansowe dla firm, które decydują się na założenie działalności offshore. Outsourcing zwalnia również zasoby wewnętrzne, pozwalając firmie skupić się na strategiach rozwoju i poszerzaniu bazy klientów.

Oprócz tych korzyści, outsourcing ma również pewne wady. Na przykład mogą wystąpić trudności w komunikacji z zagranicznymi zespołami z powodu różnic kulturowych i barier językowych. Inną wadą outsourcingu jest to, że wyklucza on lokalne talenty. Niemniej jednak, wadę tę można zniwelować, upewniając się, że zespół korzystający z outsourcingu przestrzega odpowiednich procedur bezpieczeństwa cybernetycznego.

Outsourcing IT oparty na projektach

Projektowe podejście do outsourcingu IT oferuje wiele korzyści. Jego elastyczność i skalowalność może pomóc firmom w zaspokojeniu różnych potrzeb biznesowych. Może być szczególnie pomocne w nowych i szybko zmieniających się dziedzinach IT. Podejście to ma jednak swoje ograniczenia. Na przykład, śledzenie postępów projektu może być trudne.

Outsourcing IT może pomóc firmom w rozszerzeniu obszarów działalności i stosu technologii przy jednoczesnym zapewnieniu operacyjności istniejących obszarów działalności. Outsourcing IT pozwala firmom skupić się na konkretnym obszarze działalności, przekazując jednocześnie inne elementy wyspecjalizowanym sprzedawcom zewnętrznym. Dzięki temu firmy łatwiej adaptują się do nowych obszarów niż mogłyby to zrobić samodzielnie.

Kolejną zaletą outsourcingu opartego na projektach jest to, że uwalnia on właścicieli firm od żmudnych i czasochłonnych zadań. Zadaniem zespołu outsourcingowego jest ukończenie projektu przy minimalnych wskazówkach ze strony właściciela firmy. Model ten jest szczególnie skuteczny w przypadku firm o ograniczonych wewnętrznych możliwościach informatycznych i inżynieryjnych. Zespół outsourcingu jest wówczas odpowiedzialny za wszystko, od zdefiniowania projektu do jego wdrożenia i wsparcia po zakończeniu projektu.

Kolejną zaletą outsourcingu opartego na projektach jest to, że zapewnia on jasność. Projekty outsourcingu IT to zazwyczaj predefiniowane cele, które mają ustaloną strukturę płatności. Dzięki temu łatwiej jest zaplanować budżet i odpowiednio wydać pieniądze. Outsourcing oparty na projektach jest również preferowaną metodą dla firm, które chcą się skupić na podstawowych kompetencjach, podczas gdy zespół zewnętrzny specjalizuje się w konkretnych dziedzinach.

Podczas gdy obsługa IT dla firm oparta na projekcie może być świetnym rozwiązaniem dla wielu sytuacji, często nie jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich firm. Na przykład, jeśli potrzebujesz wykwalifikowanego inżyniera technicznego, ale masz ograniczone zasoby, zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze godzin może być najlepszą opcją. Jednak minusem outsourcingu opartego na projekcie jest to, że jest on kosztowny. Ważne jest, aby ustalić jasne specyfikacje projektu na samym początku. W przeciwnym razie ryzykujesz nieporozumienia i opóźnienia.

Problemy z podwykonawcami

Outsourcing może być mądrą opcją dla firmy, ale istnieją również pułapki, które należy rozważyć podczas współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Może to być kosztowne zarówno w czasie, jak i w pieniądzach, a także może wpłynąć na reputację firmy. Istotne jest, aby wybrać odpowiedniego podwykonawcę dla swoich potrzeb i przeprowadzić odpowiednie kontrole.

Jednym z głównych problemów z podwykonawcami jest to, że mogą oni nie wykonać umowy zgodnie z warunkami kontraktu lub mogą nie wykonać jej dobrze. W takim przypadku, możesz być zmuszony pozwać podwykonawcę za niewykonanie umowy. Ponadto, warto rozważyć, czy podwykonawca jest wystarczająco ubezpieczony, aby pokryć wszelkie szkody lub straty.

Outsourcing stwarza również niepewność dla obecnych pracowników i wykonawców. Ta niepewność może spowodować ich odejście z organizacji lub zmniejszenie obciążenia pracą. Czasami klient zatrzymuje część swojego personelu w celu transferu wiedzy, ale pracownicy ci mogą nie być zmotywowani. Może to zagrozić skuteczności świadczenia usług i podnieść ryzyko operacyjne.

Umowy outsourcingowe powinny jasno określać stopień kontroli, jaką firma ma nad usługami i decyzjami partnera outsourcingowego. Postanowienia te powinny być jasne zarówno dla firmy poszukującej outsourcowanej obsługi informatycznej firm, jak i dla pracowników dostawcy. Ważne jest również, aby upewnić się, że partner outsourcingowy jest zaangażowany w znalezienie właściwych rozwiązań w celu rozwiązania problemów, a nie tylko wdrożenia szybkiej naprawy. Umowy powinny być sporządzone starannie, zwłaszcza jeśli firma jest startupem. Startupy często nie mają ogromnych budżetów prawnych, ale luźno sformułowana umowa może spowodować poważne straty finansowe.

Oszczędność kosztów

Outsourcing IT dla firm może zaoszczędzić firmom wiele pieniędzy. Ten rodzaj usług eliminuje potrzebę zatrudniania personelu wewnętrznego, a także płacenia im za świadczenia i szkolenia. Outsourcing pozwala również firmom wybrać ekspertów, których potrzebują, co może zmniejszyć koszty operacyjne. Na przykład, firma sezonowa może wymagać więcej wsparcia w miesiącach letnich, a mniej w zimowych. MSP może zapewnić większe wsparcie w tych okresach, a firma płaci tylko za usługi, których wymaga.

Innym ważnym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy na outsourcingu jest rozważenie modelu projektu zarządzanego. Ta usługa obejmuje kierownika projektu, zespół programistów i kompletny stos technologiczny. Obejmuje ona również komunikację w celu zapewnienia płynnego przejścia. Wreszcie, modele usług zarządzanych pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki wykorzystaniu zdolności firmy outsourcingowej do łączenia linii usług.

Inną oszczędnością kosztów przy outsourcingu IT dla firm jest to, że eliminuje potrzebę inwestowania w sprzęt. Wewnętrzne zespoły wsparcia często wymagają drogiego sprzętu, który zużywa energię. Z outsourcingu, firma zapewnia cały sprzęt, który zespół wsparcia potrzebuje. To znacznie obniża koszty. Pozwoli to również firmie skupić się na swoich podstawowych kompetencjach.

Inną opcją obniżenia kosztów jest zatrudnienie pracowników tymczasowych na krótkoterminowe potrzeby. Może to zmniejszyć koszty, ale nie jest tak opłacalne w dłuższej perspektywie. Zatrudnianie wysoko wyspecjalizowanych pracowników i zakup drogiego oprogramowania może być kosztowne, dlatego wiele firm decyduje się na zlecanie tych zadań na zewnątrz. Ten rodzaj usług pozwala firmom zaoszczędzić do 30% kosztów.

Outsourcing IT dla firm pozwala również zaoszczędzić pieniądze na wynagrodzeniach. Koszty rozwoju oprogramowania to kolejny obszar, w którym firmy mogą sporo zaoszczędzić. Na Filipinach średnia pensja inżyniera oprogramowania wynosi 7 174 USD. Jest to znacznie mniej niż amerykański odpowiednik 41 551 USD. Oznacza to, że inżynier oprogramowania na Filipinach może zarobić nawet 80% mniej niż jego amerykański odpowiednik.

Komunikacja z dostawcą zewnętrznym

Jednym z najważniejszych aspektów pracy z dostawcą zewnętrznym jest komunikacja. Choć większość komunikacji odbywa się w języku angielskim, możliwe jest korzystanie z innych języków. Pamiętaj, aby omówić wszelkie bariery językowe z dostawcą usług. Najlepszy dostawca outsourcingu będzie miał dobre umiejętności w zakresie języka angielskiego i zapewni inne opcje w razie potrzeby. Ponadto, warto ustalić jasny proces eskalacji, który pomoże uniknąć wskazywania palcem.

Należy również ustalić krytyczne punkty kontaktowe z dostawcą usług zewnętrznych. Dla każdej organizacji będzie to wyglądać inaczej, ale ustalenie jasnych punktów kontaktowych pomoże poprawić komunikację i szybko rozwiązać problemy. Ważne jest również, aby ustanowić zdefiniowany przepływ pracy dla każdego zadania, które będzie obsługiwane przez dostawcę zewnętrznego. Chcesz, aby dostawca rozumiał procesy Twojej organizacji, aby mógł zapewnić najlepszą możliwą obsługę.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Previous post Najlepsze usługi IT dla małych firm