Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

Osbługa informatyczna firm czy jest konieczny serwis informatyczny?
Dla nich jest usługa informatyczna niezbędny.

Explore TEK, mała firma z certyfikatem SBA 8(a), zapewnia obsługę informatyczną firm i rozwiązań. Nasze usługi wykorzystują elastyczne modele dostaw, rozszerzone zestawy umiejętności i głęboką wiedzę domenową, aby zapewnić projektowanie i rozwój aplikacji specyficznych dla klienta, testowanie integracji i wdrażanie. Nasi eksperci IT specjalizują się w różnych dziedzinach, takich jak inżynieria systemów, DevSecOps, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i doradztwo w zakresie zarządzania.

AIR zapewnia obsługę informatyczną firm

AIR zapewnia obsługę informatyczną firm dziesiątkom szkół i innych organizacji w całym kraju. Centrum oferuje szkolenia, konsultacje i rozwiązania technologiczne dla edukatorów i studentów. Zapewnia również ciągłe możliwości profesjonalnego uczenia się. Centrum wspierało setki okręgów szkolnych w prawie czterdziestu stanach we wdrażaniu MTSS. Ich usługi obejmują kompleksowe szkolenia, wbudowany coaching oraz sumaryczną i formatywną ocenę systemów instruktażowych i wyników na poziomie ucznia.

Uniwersytet w Nowym Orleanie

Uniwersytet Nowego Orleanu (UNO) oferuje usługi IT dla firm studentom, wydziałom i pracownikom na całym kampusie. Usługi te pomagają studentom i wydziałowi osiągnąć swoje cele na wiele sposobów. Kampus położony jest na stosunkowo wysokim terenie, a Uniwersytet służy jako ważny punkt ewakuacyjny dla Gwardii Narodowej i innych służb ratowniczych. Studenci ze wszystkich 64 parafii Luizjany i z ponad 130 krajów uczęszczają na uniwersytet, zapewniając zróżnicowane i integracyjne środowisko uczenia się.

Uniwersytet Nowego Orleanu jest domem dla wielu obiektów, w tym Lindy C. Boggs Conference Center, które jest centrum konferencyjnym z pełną obsługą. Położony naprzeciwko Lakeshore Drive od głównego kampusu, obiekt ten obejmuje 20 sal konferencyjnych o różnej pojemności. Największa sala może pomieścić 270 osób. Centrum zapewnia również wynajem sprzętu audiowizualnego i wsparcie techniczne dla pełnego planowania konferencji.

Usługi informatyczne na Uniwersytecie Nowego Orleanu wspierają cele UNO w zakresie nauki, odkryć i usług. Użytkownicy są zachęcani do poszanowania prywatności innych osób i nie powinni wykorzystywać zasobów informatycznych Uniwersytetu do nękania, rozpowszechniania materiałów pornograficznych, obscenicznych lub potencjalnie zniesławiających. Powinni również powstrzymać się od tworzenia lub rozpowszechniania wirusów i robaków oraz pobierania nieausztachetyzowanego oprogramowania do systemów uniwersyteckich.

Oprócz zapewnienia wysokiej jakości usług komputerowych, Information Technology Services wspierają również szereg aplikacji dla użytkowników końcowych. Usługi te pomagają wydziałom, pracownikom i studentom korzystać z technologii w celu poprawy procesu edukacyjnego. Ponadto, usługi IT dla firm obsługuje szereg urządzeń medialnych prezentacji na terenie kampusu, w tym mikrofony, głośniki i projeksztachety. Łączność bezprzewodowa jest również dostępna w całym kampusie.

Uniwersytet Nowego Orleanu oferuje również kompleksowe usługi i udogodnienia w zakresie bezpieczeństwa informacji. Laboratorium Sieci i Bezpieczeństwa (NSL) udostępnia studentom stacje robocze wyposażone w oprogramowanie komercyjne i open source. Istnieją również obszerne komponenty laborasztachetyjne do kursów Information Assurance na Uniwersytecie Nowego Orleanu. W rzeczywistości, studenci będą prowadzić rzeczywiste IA podczas studiów dla ich stopnia licencjackiego.

Biblioteka UNO udostępnia również zbiory badawcze i kolekcje specjalistyczne. Biblioteka utrzymuje również dużą kolekcję książek elektronicznych i czasopism elektronicznych. Jest członkiem konsorcjum Louisiana Library Network (LNL), które posiada zintegrowany system biblioteczny i zapewnia dostęp do zbiorów 34 bibliotek akademickich z całego stanu. Biblioteka UNO jest domem dla tysięcy subskrypcji drukowanych, ponad 200 000 książek elektronicznych i bogatej gamy baz danych badawczych. Biblioteka posiada również kolekcję książek sponsorowanych przez Samorząd Studencki UNO.

Hrabstwo Clayton

Departament Technologii Informacyjnej Hrabstwa Clayton zapewnia obsługę informatyczną firm oraz usługi zorientowane na klienta, które umożliwiają obywatelom sprawne zarządzanie ich działalnością. Usługi te koncentrują się na efektywnym kosztowo wykorzystaniu technologii i zachęcaniu do interaktywnego udostępniania danych. Departament jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego i wydajnego środowiska operacyjnego oraz świadczenia wysokiej jakości usług dla klientów hrabstwa Clayton.

Szef Merkison jest długoletnim strażakiem i służył w różnych rolach w trakcie swojej kariery. Zaczynał jako strażak ochotnik, zanim dołączył do wydziału Clayton County Fire & Emergency Services w 1996 roku. Od tego czasu zajmował kilka stanowisk, w tym sierżanta, porucznika i kapitana. Ostatnio skupił się na reorganizacji usług EMS w hrabstwie Clayton i wdrożeniu Mobilnego Zintegrowanego Systemu Opieki Zdrowotnej.

Kompleksowy program zarządzania i oszczędzania energii pozwolił na obniżenie kosztów energii i zmniejszenie śladu węglowego w budynkach hrabstwa Clayton. Poprzez wdrożenie programu mającego na celu zmniejszenie zużycia energii i modernizację systemów budynkowych, hrabstwo zaoszczędziło w pierwszym roku około 820 000 dolarów. Inicjatywa ta poprawiła komfort pracowników hrabstwa i zmniejszyła wpływ na środowisko.

Oregon Tech

Biuro Partnerstw Strategicznych zapewnia obsługę informatyczną firm dla studentów, wykładowców i pracowników Oregon Tech. Jest odpowiedzialny za rozwój i promowanie partnerstwa między uniwersytetem a przemysłem, jak również łączenie studentów z wydziałami, doradcami i partnerami biznesowymi. Celem tego biura jest zapewnienie, że studenci wykorzystują technologię w swoich badaniach i są przygotowani do możliwości kariery. Studenci mogą angażować się na wiele sposobów w kampusie, w tym w klubach i organizacjach, służąc w komisjach i ubiegając się o różne stanowiska pracy dla personelu studenckiego.

Biuro Usług Informatycznych oferuje kompleksowe usługi telekomunikacyjne i obliczeniowe dla wszystkich kampusów Oregon Tech. Usługi te obejmują dostarczanie poczty elektronicznej do wszystkich studentów, przechowywania sieci i szerokopasmowego połączenia sieciowego między budynkami na terenie kampusu. Dodatkowo, studenci i pracownicy mogą korzystać z zaawansowanych usług technologicznych, takich jak przewodowe i bezprzewodowe połączenia internetowe, telefony VOIP i Internet 2.

Instytut Technologii oferuje stopień technologii informacyjnej w kilku dziedzinach, w tym informatyce zdrowotnej, analizie systemów i rachunkowości. Programy te przygotowują studentów do zaawansowanych stopni i kariery w wybranych dziedzinach. Laboratorium symulacyjne Health Informatics pozwala studentom uczyć się aktualnych aplikacji IT w służbie zdrowia poprzez praktyczną symulację. Ponadto, Uniwersytet oferuje programy w Wilsonville i Klamath Falls.

Ponadto, Centrum Sukcesu Studenckiego zapewnia szereg specjalistycznych usług, aby wspierać sukces studentów. Centrum oferuje korepetycje rówieśnicze i klasy sukcesu akademickiego, jak również zakwaterowanie dla studentów niepełnosprawnych. Usługi te są zaprojektowane, aby pomóc i ułatwić studentom sukces w Oregon Tech. Biuro Usług dla Niepełnosprawnych jest również odpowiedzialne za koordynację zakwaterowania dla studentów niepełnosprawnych. Studenci powinni skontaktować się z biurem przed ich obecności w Oregon Tech, aby zaplanować zakwaterowanie dla swoich potrzeb.

Oregon Institute of Technology oferuje innowacyjne programy studiów licencjackich i magisterskich w kilku dziedzinach. Jest to wiodący uniwersytet publiczny o silnej reputacji regionalnej. Jest domem dla jedynego uniwersytetu politechnicznego w stanie i oferuje szereg stopni inżynierskich. Na przykład, Instytut Technologii oferuje stopień Bachelor of Science w Inżynierii Cywilnej, a także oferuje stopnie w Environmental Science i Inżynierii Energii Odnawialnej.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Previous post Co to jest wsparcie IT?