Podpisanie umowy na obsługę informatyczną firm

Podpisanie umowy na obsługę informatyczną firm

Osbługa informatyczna firm zalety z serwisu informatycznego dla średnich firm.
Informatyczna obsługa firm czy konieczna?

Jeśli chodzi o podpisanie umowy na obsługę informatyczną firm, jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać. Należą do nich Non-Competition i Non-Solicitation, Wypowiedzenie i Koszty. Ważne jest, aby mieć jasne zrozumienie umowy i mieć prawnika przeglądu go przed podpisaniem.

Zakończenie

Jeśli chcesz rozwiązać umowę na usługę it, musisz upewnić się, że rozumiesz warunki rozwiązania umowy. Obejmuje to, kiedy można zakończyć umowę i czy trzeba zapłacić opłatę za rozwiązanie umowy, czy nie. Należy również wiedzieć, że jeśli nie jest się zadowolonym z usługi, można złożyć drugiej stronie pisemne wypowiedzenie umowy.

Istnieją różne powody wypowiedzenia usługi IT dla firm. W niektórych przypadkach umowa może zostać rozwiązana z powodu niewykonania lub oszustwa. Ten rodzaj wypowiedzenia może być uzasadniony, jeśli niemożność jest istotna, a druga strona nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań.

W wielu przypadkach klient może mieć prawo do rozwiązania umowy, ponieważ dostawca naruszył umowę. Umowa może być również rozwiązana z powodu oszustwa, czyli podstępu, lub wprowadzenia w błąd. Nie jest to zjawisko rzadkie. Przykładem oszustwa może być sytuacja, w której dostawca dostarczył pusty pojemnik z tuszem, ale nie był w stanie przekonać klienta, że towar jest wadliwy.

W większości przypadków prawa do rozwiązania umowy są negocjowane między stronami. Strony starają się je dopasować do specyfiki projektu informatycznego. W ten sposób mogą przejąć większą kontrolę nad ostatecznym wynikiem umowy. Mogą jednak występować również prawa do rozwiązania umowy wynikające z prawa zwyczajowego, ale zapisy umowne często ograniczają ich zakres.

Niekonkurencyjność

Kiedy firma prosi o klauzulę o zakazie konkurencji w serwisie IT dla firm, pamiętaj, aby sprawdzić ważność klauzuli przed podpisaniem. Chociaż umowy o zakazie konkurencji nie są egzekwowane w każdej jurysdykcji, są przypadki, w których są. Klauzule o zakazie konkurencji muszą odzwierciedlać potrzeby biznesu i mogą być niewykonalne, jeśli język jest zbyt restrykcyjny.

Po pierwsze, klauzula o zakazie konkurencji musi być rozsądna. Nie może ograniczać zdolności pracownika do pracy dla innej firmy na obszarze geograficznym, który jest nieracjonalnie duży. Po drugie, nie może obowiązywać przez zbyt długi okres czasu. Rozsądny okres zakazu konkurencji to sześć miesięcy. Wszystko, co wykracza poza ten okres, będzie uznane za niewykonalne.

Kolejną rzeczą, którą należy rozważyć, jest czas trwania klauzuli o zakazie konkurencji. Większość zakazów konkurencji trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat, ale niektóre sądy dopuszczają dłuższe okresy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przeczytać całą umowę, aby dowiedzieć się, jakie są twoje prawa. Dobra klauzula powinna zawierać jasną linię czasową i jasne wyjaśnienie.

Długość umowy o zakazie konkurencji zależy od tego, czy strony się na nią zgodzą. Może być ona częścią standardowej umowy o pracę. Jeśli pracownik złamie warunki umowy o zakazie konkurencji, pracodawca może dążyć do renegocjacji odszkodowania lub wyegzekwowania odszkodowania.

Non-Solicitation

Chociaż umowy o zakazie konkurencji mogą wydawać się dobrym pomysłem, nie zawsze są wykonalne. Mogą one utrudniać zdolność pracownika lub wykonawcy do kontynuowania kariery w dziedzinie lub zniszczyć relacje firmy z jej rynku docelowego. Z tego powodu, klauzula non-solicitation powinny mieć zastosowanie tylko do konkretnych pracowników sprzedawcy. Na przykład, firma projektująca strony internetowe może mieć tylko jednego pracownika. Oznacza to, że działy HR mogą nawet nie być świadome związku.

Ważne jest również zwrócenie uwagi na język umowy. Powinien on jasno definiować termin „nagabywanie”. Oznacza to, że byli pracownicy nie mogą zatrudniać byłych współpracowników lub rozmawiać z klientami w imieniu innej firmy. Ponadto, klauzule o zakazie nagabywania powinny być na tyle elastyczne, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb organizacji. Na przykład, jeśli pracownik zmieni swoje stanowisko, umowa powinna zostać przejrzana i zaktualizowana. Wynika to z faktu, że różne stanowiska wiążą się z różnymi poziomami wrażliwych informacji. Dlatego dla każdego stanowiska należy podpisać nowe umowy. Inną metodą jest napisanie klauzuli, która będzie obowiązywała niezależnie od stanowiska.

Klauzule o zakazie zamawiania mogą również ograniczać wykorzystanie informacji o przedsiębiorstwie przez inne osoby trzecie. Na przykład, lekarz, który opuszcza swoją praktykę może mieć zakaz kontaktowania się ze swoimi dotychczasowymi pacjentami lub klientami. Innym przykładem może być sprzedawca sprzętu medycznego, który ma zakaz sprzedaży swoich produktów lub usług w Pensylwanii przez rok. Umowa może również uniemożliwić korzystanie z bazy danych klientów firmy przez byłych pracowników.

Koszty

Koszty obsługi informatycznej firm to całkowite wydatki poniesione przez firmę na dostarczenie zakontraktowanej usługi. Obejmują one koszty wykonawcy, koszty administrowania kontraktem, jednorazowe koszty konwersji oraz przychody kompensacyjne. Koszty wykonawcy są najłatwiejsze do obliczenia, ponieważ reprezentują kwotę, jaką wykonawca jest skłonny pobrać za dostarczenie docelowej usługi. Informacje te można uzyskać z oferty wykonawcy.

Przed podjęciem decyzji o kosztach umowy, ważne jest, aby zrozumieć związane z nią terminy i definicje. Kluczowe jest ustalenie, czy koszt jest bezpośredni czy pośredni i czy jest niezbędny dla konkretnej umowy. Konieczne jest również rozważenie, czy koszt jest przypisany do rodzaju pracy.

Własność

Umowa pomiędzy klientem a usługodawcą zawiera zazwyczaj klauzulę dotyczącą własności własności intelektualnej (IP) powstałej w trakcie trwania relacji usługowej. Zazwyczaj klient zachowuje własność intelektualną powstałą w trakcie realizacji usługi IT dla firm, natomiast usługodawca zachowuje własność intelektualną wykorzystaną w trakcie realizacji usługi. Klient zazwyczaj otrzymuje wyłączną, odwołalną licencję na korzystanie z własności intelektualnej w okresie obowiązywania umowy. Niemniej jednak, firma powinna zadbać o ochronę własnego IP i uniknąć przypadkowego przekazania go usługodawcy.

Wymagania

Umowa dotycząca wymagań to umowa, w której jedna strona zgadza się dostarczyć drugiej stronie określoną ilość towarów lub usług. W zamian druga strona obiecuje, że będzie otrzymywać te towary lub usługi tylko od pierwszej strony. Na przykład, sklep spożywczy może zawrzeć umowę z hodowcą pomarańczy na zakup pomarańczy. Jeśli sklep kupiłby pomarańcze gdzie indziej, rolnik mógłby pozwać go za naruszenie umowy.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Previous post